16/11/2016

Urenregistratie (JobTime)

Jobtime: Uren registratie/scanning voor Baan IV en Infor LN

Bij veel bedrijven, die gebruikmaken van een ERP-applicatie, vergt de urenverantwoording veel administratieve tijd, is de kans op fouten tijdens dit proces groot en is de kwaliteit van de ingevoerde gegevens voor verbetering vatbaar. Afgezien van de manier van invoeren blijken autorisatie mogelijkheden van projectleiders of managers niet voldoende voorhanden te zijn.

XIBIS heeft hiervoor de web applicatie Jobtime ontwikkeld met als voordelen

 • Minder administratief werk (scannen i.p.v. schrijven, geen overtikken, minder invoervelden)
 • Snellere verwerking (geautomatiseerd, zo vaak als wenselijk is)
 • Kwalitatief betere gegevens (controles vooraf bij invoer gegevens)
 • Autorisatie functies voor diverse personen
 • Jobtime database met optioneel extra gegevens die niet in Baan en Infor LN beschikbaar zijn
 • Direct inzicht in lopende opdrachten (“wie werkt op dit moment waar aan”)

Functies van Jobtime

 • Scannen / registreren (of handmatige registratie) van:
  • Man- en machinetijd
  • Tijd per opdracht (“melding”)
  • Optioneel:aantallen gereed melden invoeren of andere zaken
  • Optioneel: aan- en afwezigheid
 • Controleren / aanpassen mutaties (optioneel: fiatteren)
 • Doorsturen naar Baan / Infor LN (geautomatiseerd)
 • Verwerking in Baan / Infor LN (met standaard sessie, eventueel in job)
 • Terugmeldingen uit Baan / Infor LN (geautomatiseerd)

Mogelijke methodes van urenregistratie binnen Jobtime

 • “Schaakklok”
 • Kop-staartleggen van meldingen (einde 1e melding is start 2e melding)
 • Medewerker werkt gelijktijdig aan 1 opdracht
 • Parallelle werkzaamheden:
 • Medewerker werkt aan meerdere opdrachten gelijktijdig
 • Uren worden dan geautomatiseerd verdeeld over de meldingen
 • Achteraf handmatig uren invoeren
 • Machine uren registratie

Een beproefd product

Diverse Baan IV- en Infor LN-klanten van ons werken met dit product en besparen daardoor invoertijd en hebben beter en sneller inzicht in de bestede uren.